Tien punten bij de belangenafweging van de rechter

Als u met uw kind wilt verhuizen en uw ex-partner geen toestemming geeft, kunt u de rechtbank vervangende toestemming vragen. In een eerdere blog hebben wij u aangegeven hoe u een dergelijke procedure kan voorkomen. Ook hebben wij benoemd welke tien aspecten voor de rechter van belang zijn als deze een beslissing moet nemen. De rechter bekijkt deze punten voor een belangenafweging.

Vervolgens hebben wij u in een blog de eerste vier punten met u doorgenomen. In deze blog komen de resterende zes punten aan bod voor een belangenafweging door de rechter.

5. Verhouding ouders

Goed contact tussen ouders is altijd van belang voor uw kind. Dit geldt te meer als u ver van elkaar komt te wonen. U moet beiden betrokken blijven bij het leven van uw kind. Het op de hoogte houden van elkaar is hierbij van belang. Als u uw kind minder ziet, kan u zo toch betrokken blijven. U kunt elkaar berichten sturen, foto’s of video’s. Of u zorgt voor contact tussen uw kind en de andere ouder door hen te laten (video)bellen. De kans dat dit gebeurt, is uiteraard groter als u nog goed met elkaar omgaat.

6. Eigen omgeving

U kan niet van de ouder die achter blijft verwachten dat deze zijn/haar leven ook omgooit. Elke ouder heeft recht op omgang met uw kind in de eigen omgeving. Afhankelijk van de afstand wordt dat moeilijker. Bij emigratie zal er bijvoorbeeld alleen nog sprake zijn van omgang in de eigen omgeving gedurende de vakanties.

7. Rollen ouders

Hoe heeft u uw rollen als ouders ingevuld? Komen de taken vooral op één ouder neer? Of heeft u deze verdeeld? Staat u wekelijks op het sportveld bij uw kind? Of ziet u uw kind om het weekend om wat leuks te doen? Afhankelijk van in hoeverre uw rol door de verhuizing zal veranderen, speelt dit punt meer of minder mee in de afweging door de rechter.

8. Toe- of afname contact

Onder contact vallen de momenten dat u en uw kind bij elkaar zijn, maar ook de momenten dat u elkaar spreekt. Een verhuizing kan betekenen dat het contact vermindert. Even spontaan langsgaan uit school door uw kind kan dan wellicht niet meer. Ook een overnachting doordeweeks kan lastiger zijn vanwege afstand. U wilt uw kind geen lange reistijd geven voorafgaand aan een schooldag. Bij een emigratie kan ook tijdsverschil het contact bemoeilijken.

9. Worteling, leeftijd en mening kindBelangenafweging

De rechtbank weegt ook de leeftijd van uw kind mee. Een baby zal gemakkelijker wennen aan een nieuwe omgeving dan een ouder kind. Een ouder kind gaat naar school, heeft vriendjes gemaakt en gaat naar verenigingen. Is het wenselijk om dat te veranderen? Een hoe zal uw kind daarmee omgaan? Bent u vaker verhuisd en heeft uw kind daar geen problemen van ondervonden? Dan krijgt sneller toestemming dan wanneer uw kind moeite had met de verhuizing. Als uw kind wat ouder is, kan de mening van uw kind worden gevraagd. Op welke leeftijd dat is, hangt af van de ontwikkeling van uw kind. De rechtbank luistert naar de mening van uw kind, maar dat betekent niet dat uw kind de uitkomst bepaald.

10. Kosten

Een verhuizing kan voor de andere ouder voor extra kosten zorgen. Dit kunnen reiskosten zijn voor openbaar vervoer, de auto of een trein- of vliegticket. Als u wilt verhuizen, moet u deze kosten in kaart brengen. Ook moet u nadenken over een compensatie. U kunt voorstellen (een deel van) de extra kosten op u te nemen. Ook kunt u afspreken om de kinderalimentatie om deze reden te wijzigen.

Conclusie

Verhuizen kan grote gevolgen hebben voor u, uw kind en uw ex-partner en de mensen om u heen. De tien punten voor een belangenafweging gelden voor verhuizing binnen Nederland maar ook voor een emigratie. De belangenafweging is afgestemd op uw situatie en wensen. Deze zal dan ook voor iedereen anders zijn. In een procedure over verhuizen is het daarom van belang dat u de rechtbank goed inlicht.

Heeft u nog vragen of wilt u advies over een eventuele verhuizing, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.