Geen toestemming van ex-partner, wat nu?

In een eerdere blog over verhuizen na de scheiding zijn we ingegaan op wat u kunt doen als u weet dat u wilt gaan verhuizen. Ook hebben wij u gewezen op het belang van goede afspraken in een ouderschapsplan. U kunt afspraken opnemen waarbij u een zekere vrijheid houdt om te verhuizen. Heeft u geen concrete afspraken of wilt u verder dan afgesproken? Dan zal u toestemming aan uw ex-partner moeten vragen. Maar wat nu als u en uw ex-partner er samen niet uit komen? In dat geval zal u de rechter om vervangende toestemming moeten vragen voor de verhuizing. In deze blog leest u meer over hoe de rechtbank dit beoordeelt.

Toestemming rechter

Een schikking of een eindoordeel

In de eerdere blog is al besproken dat de rechtbank beide ouders de kans geeft zijn standpunt toe te lichten. De rechtbank zal ook bekijken of een schikking nog mogelijk is. Misschien zijn er nog opties waar u zelf nog niet aan had gedacht. Een beslissing over een verhuizing kan immers maar één van de ouders tevreden stellen. Is een schikking geen optie? De rechtbank gaat een afweging van alle belangen maken. De belangen van u als ouders, maar ook de belangen van uw kind. De rechtbank kijkt naar tien punten om tot een eindoordeel te komen. Deze punten hangen sterk met elkaar samen. Onderstaand zullen deze vier punten worden uitgelicht. In een komend blog komende de andere zes punten aan bod.

1. Belang van verhuizing

Na de scheiding gaat u uw leven opnieuw inrichten. U moet wellicht een woning zoeken of een andere baan. In principe heeft u de vrijheid om uw leven in te richten zoals u wenst. Dat betekent dat u kunt wonen en werken waar u wilt. Het betekent ook dat u bij een nieuwe partner kan gaan wonen of dat u samen een nieuwe woning zoekt. U heeft recht op een nieuwe start.

2. Noodzaak van verhuizing

De rechter gaat beoordelen of het nodig om te verhuizen. Is het nodig dat u ver weg gaat wonen? Zijn er dichterbij ook passende woningen of banen voor u? Met een specifieke studie kunt u misschien alleen in bepaalde gebieden of landen werken. Het kan ook zijn dat u niet verder kunt groeien in uw huidige baan. Ver weg kan dat misschien wel. Bij een nieuwe partner wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor uw nieuwe partner om te verhuizen. Is uw partner ook gebonden wegens werk of kinderen? De reistijd van het woon-werk verkeer zal een rol spelen. Verder kunt u denken aan religieuze redenen. U wilt uw kind wellicht graag opvoeden met bepaalde religieuze voorzieningen in de buurt zoals een school of gebedshuis. Tot slot kan zorg een factor zijn. Als u of uw kind specialistische zorg nodig heeft die niet overal beschikbaar is.

3. Doordacht en voorbereid

De rechtbank zal u geen toestemming geven als niet goed heeft nagedacht over uw verhuisplannen. U moet denken aan praktische zaken. Bent u van plan om midden in het schooljaar van uw kind te verhuizen? Of wacht u tot het einde van het schooljaar? En is dat het laatste jaar van de basisschool? Ook de hobby’s van uw kind tellen. Kan hij/zij die daar voortzetten? In het geval van emigratie is taalles verstandig. Als u en uw kind de taal spreken, zal u uiteraard makkelijker wennen. Hoe minder belastend voor uw kind, hoe eerder u de toestemming zal krijgen.

Heeft u daar een sociaal netwerk? Als u nu veel hulp van familie en vrienden heeft, is het handig als daar ook hulp is. Als u voor een nieuwe partner verhuist, kijkt de rechter naar de verwachting dat de relatie stand houdt. Bent u pas kort bij elkaar of juist niet?

4. Compensatie voor omgang

Heeft de verhuizing minder omgang tot gevolg met de andere ouder? Dan verwacht de rechtbank van u dat u heeft nagedacht over compensatie. Het gaat bij dit punt niet om compensatie in geld. In het algemeen geldt: hoe verder weg u gaat wonen, hoe minder wisselmomenten voor uw kind. Het is niet prettig als uw kind veel en lang onderweg is. Compensatie kan dan betekenen een langer weekend met de andere ouder. Of u kunt aanbieden om de andere ouder meer vakantietijd te geven met het kind. Of een andere verdeling van de feestdagen. Probeer ervoor te zorgen dat de andere ouder betrokken kan blijven bij het kind.

Conclusie

De rechtbank verlangt van u dat u niet zomaar te besluit te verhuizen. U moet daarvoor een gegronde reden hebben. Daarnaast moet u goed hebben nagedacht over wat de verhuizing voor alle betrokkenen betekent. Ook moet u eventueel compensatie bieden voor de verminderde omgang.

Heeft u nog vragen of wilt u advies over een eventuele verhuizing, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.