Een nieuwe baan of relatie ver wegVerhuizen

Nadat u gescheiden bent komt een moment dat u het gewone leven weer oppakt. Mogelijk vindt u een nieuwe baan of u krijgt een nieuwe relatie. Als gevolg daarvan kan het zijn dat u wilt verhuizen. Als u kinderen heeft kunt u dat niet zomaar doen. Lees verder om te weten wat er komt kijken bij een verhuizing.

Gezag

Als u kinderen krijgt tijdens uw huwelijk of partnerschap, krijgen ouders automatisch samen het gezag. Is er geen huwelijk of partnerschap dan moet de vader het gezag via een formulier aanvragen. Na de scheiding houdt u beiden het gezag. Alleen bij uitzondering heeft één ouder het gezag: eenhoofdig gezag. Het gezamenlijk gezag betekent dat u allebei belangrijke beslissingen over uw kind mag nemen. Dat betekent dat u ook samen besluit waar uw kind woont.

Ouderschapsplan

Als u een ouderschapsplan heeft, kan u afspraken opnemen over waar u woont. Dit kunnen afspraken zijn die neerkomen op: wij houden rekening me elkaar als we willen verhuizen. Maar het kan ook meer concreet: wij spreken een maximale reisafstand af. U kan een afstand in tijd of in kilometers afspreken. Het maken van een concrete afspraak geeft duidelijkheid. Binnen die straal kan u zonder toestemming verhuizen. U heeft die toestemming immers al gegeven. Zonder een concrete afspraak zal u bij iedere verhuizing toestemming moeten vragen.

Toestemming van uw ex-partner

Maar wat nu als u buiten de afgesproken straal wilt gaan wonen? Of als u zelfs wilt emigreren? In dat geval heeft u de toestemming van uw ex-partner nodig. U zal daarvoor in eerste instantie het gesprek met elkaar moeten aangaan. U moet ook nadenken over de gevolgen voor de omgang voor uw ex-partner. Is het nodig om deze aan te passen? Kan u de afname van contact compenseren? U kan bijvoorbeeld afspreken dat uw kind meer vakantietijd bij de ander doorbrengt. Daarnaast kan de verhuizing ook gevolgen hebben voor de kinderalimentatie.

Toestemming van de rechtbank

Als u er samen niet uitkomt, kan u de rechtbank vragen om vervangende toestemming. U kan aangeven waarom u graag wilt verhuizen. Uw ex-partner krijgt gelegenheid om aan te geven waarom hij/zij geen toestemming wil geven. De rechtbank gaat daarna een belangenafweging maken. De rechtbank kijkt wat voor uw kind belangrijk is, maar ook wat de belangen van de ouders zijn bij hun wens. Het belang van uw kind weegt hierbij zwaar.

Belangenafweging

De volgende belangen kunnen een rol spelen:

  • Belang om te verhuizen en de vrijheid om het leven opnieuw in te richten.
  • Is het noodzakelijk om te verhuizen?
  • Is de verhuizing doordacht en goed voorbereid?
  • Als de omgang vermindert, is deze gecompenseerd of zijn er alternatieven aangeboden?
  • Hoe is het contact tussen de ouders?
  • Het recht van de andere ouder op contact met het kind in de vertrouwde omgeving.
  • Hoe zijn de zorgtaken verdeeld en hoe wordt dat voortgezet?
  • Hoe vaak heeft de andere ouder voor en na de verhuizing contact met het kind?
  • Leeftijd en mening van het kind en de mate waarin een kind is geworteld of juist gewend is te verhuizen.
  • Heeft de verhuizing extra kosten tot gevolg en zijn deze gecompenseerd?

Verhuizen zonder toestemming

U kan niet zomaar zonder toestemming verhuizen. Doet u dat toch? Uw ex-partner kan dan naar de rechter stappen. De rechtbank kan negatieve gevolgen verbinden aan het feit dat u zonder toestemming bent verhuisd. Zo kan de rechtbank de omgang ten gunste van de andere ouder wijzigen. Ook kan de rechtbank bepalen dat het kind voortaan bij de andere ouder komt te komen. In uiterste gevallen kan de rechtbank u zelfs uw gezag ontnemen. Wanneer u bovendien naar het buitenland zou verhuizen, kan u worden verdacht van ontvoering van uw kind.

Conclusie

Als u wilt verhuizen is het van belang om goed na te denken over de gevolgen voor alle partijen. Probeer in een vroeg stadium uw ex partner te betrekken bij uw plannen. Op deze wijze kunt u samen nadenken over de gevolgen en welke aanpassingen voor u beiden nodig zijn. Het daarnaast belangrijk om tijdens de scheiding goede afspraken te maken. U kunt problemen in de toekomst uitsluiten door in het ouderschapsplan afspraken op te nemen.

Mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van een ouderschapsplan of wilt u advies over een eventuele verhuizing, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.