Online scheiden, kan dat wel?

Ja, dat kan. Nadat u ons de opdracht heeft gegeven, sturen wij u een online vragenformulier. U kunt dit samen thuis invullen en als u wilt tussentijds opslaan. Als u het formulier ingevuld heeft, verstuurt u het naar ons. Wij stellen voor u de concept stukken op en versturen die aan u. We houden ondertussen contact met u via e-mail en telefoon. Als de stukken ver genoeg af zijn, vragen we u om een afspraak te maken. Deze afspraak kan via Skype waarbij wij de stukken en procedure uitgebreid met u bespreken. U heeft een persoonlijk gesprek met ons en tegelijkertijd scheelt het u reistijd.

Hoelang duurt een scheiding?

Hoe lang een scheiding duurt is vooral afhankelijk van twee dingen. Hoe snel u de gegevens en stukken kan aanleveren en de drukte bij de rechtbank. Gemiddeld genomen duurt het ongeveer twee tot drie maanden voordat een echtscheiding of ontbinding van een partnerschap definitief is. Een beëindiging van een partnerschap (u heeft geen minderjarige kinderen samen) kan binnen twee tot vier weken geregeld zijn.

Wat kost een scheiding?

Voor uw zaak start, moet er duidelijkheid bestaan over de kosten. Om deze reden ontvangt u altijd eerst een vrijblijvende offerte. Voor de offerte bekijken we of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit hangt af van uw inkomen en vermogen. We kijken naar uw gegevens van twee jaar terug omdat dit vast staat bij de Belastingdienst. Als uw huidige inkomen of vermogen lager is, kan ook daarnaar worden gekeken. Of u in aanmerking komt, bekijken we per persoon. Het is dus mogelijk dat u beiden in aanmerking komt of één van u. Wij zoeken naar de meest optimale offerte voor u.

Wanneer u beiden recht heeft op een maximale subsidie zijn de kosten € 125,00 per persoon. Heeft geen van u recht op subsidie? Dan zijn de kosten € 497,50 per persoon zonder alimentatieberekening en € 517,50 per persoon met alimentatieberekening.

Aktes

In alle gevallen zijn de kosten voor de benodigde aktes niet inbegrepen in de prijs. Dit is omdat de prijs per gemeente verschilt. Gemiddeld ligt de prijs van een akte tussen € 10,00 en € 15,00. Bovendien kunt u de akte vaak sneller ontvangen dan wanneer wij deze voor u opvragen. Is het voor u lastig om de akte op te vragen omdat u bijvoorbeeld in het buitenland woont? In dat geval vragen wij de aktes voor u op berekenen wij de kosten aan u door.

Wat is het verschil tussen een ontbinding van een partnerschap en een beëindiging?

Indien u een geregistreerd partnerschap heeft en uit elkaar gaat, zijn daar twee procedures voor. Heeft u samen minderjarige kinderen? Dan is er een procedure via de rechtbank nodig. U bent hierbij verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. De rechtbank spreekt vervolgens de ontbinding van uw partnerschap uit. Heeft u samen geen kinderen onder de 18? In dat geval is er sprake van beëindiging van uw partnerschap. Dit kan via een kortere procedure bij de gemeente.

Wat is een convenant?

Een convenant is een overeenkomst om een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract af te wikkelen. In het convenant worden afspraken opgenomen over alimentatie, pensioenen en de verdeling van goederen. U kunt aanspraak maken op rechten of juist vastleggen dat u ergens afstand van wenst te doen.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Er zijn vanuit de wet vier verplichte punten voor in een ouderschapsplan. U moet afspreken op welk adres u uw kind inschrijft. U moet afspreken wanneer uw kind bij u en uw partner is. Ook is een afspraak nodig over hoe u elkaar op de hoogte gaat houden. Zo houdt u elkaar op de hoogte van bijvoorbeeld ziekte of huiswerk. Tot slot maakt u financiële afspraken. In het intakeformulier worden diverse vragen gesteld om tot een uitgebreid ouderschapsplan te komen. Daarbij is voldoende ruimte voor aanvullingen afhankelijk van uw wensen.

Ik woon in het buitenland, kan ik dan ook online scheiden?

Afhankelijk van de omstandigheden is dat mogelijk. Als u allebei de Nederlandse nationaliteit heeft, kan u in Nederland scheiden. U kan dat ook als één van u in Nederland woont. Voorwaarde is wel dat u een gezamenlijk verzoek tot scheiding doet.

Ik vind het prettig om langs te komen, kan dat ook?

U kunt ervoor kiezen om de stukken te bespreken via Skype of op ons kantoor. Indien u voor het laatste kiest, bent u welkom op ons kantoor in Rotterdam. Er is gratis parkeergelegenheid en het is ook goed bereikbaar met openbaar vervoer. Er is geen verschil in kosten tussen de afspraak via Skype of op kantoor. U kiest wat voor u prettig is.

Mijn partner wil misschien niet meewerken… wat nu?

Online scheiden is alleen geschikt als u samen wilt scheiden. Als dat geen optie is, kunt u wel contact met ons opnemen. De beschikbare advocaat zal voor u bekijken of wij u kunnen bijstaan in een eenzijdig verzoek. Ook is het mogelijk dat het beter is dat u wordt verwezen naar een andere specialist.

Ben ik verplicht een alimentatieberekening op te laten stellen?

U bent vrij om samen afspraken over partner- en kinderalimentatie te maken. Dit is alleen anders wanneer u na de scheiding van plan bent om een bijstandsuitkering (WWB-uitkering) aan te vragen. De gemeente verlangt van u dat uw al uw mogelijkheden benut om een maximale alimentatie van de ander te verkrijgen. Het maakt daarbij niet uit of u alimentatie van de ander wilt ontvangen. De gemeente kan daarbij vragen om een alimentatieberekening. Wilt u echt geen alimentatie van uw ex-partner ontvangen? Houdt u er dan rekening mee dat de gemeente u de bijstandsuitkering om deze reden kan weigeren. Ook kan u daarop worden gekort. Een alimentatieberekening is in deze gevallen daarom aan te raden.

Wij hebben een koopwoning. Is het nodig om deze eerst te verkopen voor de scheiding?

Nee, dat is niet nodig. In het convenant nemen we op wat u wilt afspreken over de woning. U heeft daarbij drie opties. De eerste is dat de woning naar één van u gaat. Eigenlijk verkoopt u de woning dan samen aan één van u. Ten tweede kan u de woning gezamenlijk houden. Dit kan interessant zijn als de woning onderwaarde heeft en u wilt wachten tot de woningmarkt beter is. Ook kan u voor deze optie kiezen vanwege de kinderen. Als u de woning niet kan overnemen maar u de kinderen er nog wel met één van u wilt laten wonen. Tot slot kan u de woning ook verkopen. We nemen op wat uw keuze is, wie er blijft wonen en wie de kosten betaalt.

Welke stukken heb ik nodig om te kunnen scheiden?

In alle gevallen zijn wij verplicht uw identiteit te controleren. U kunt daarvoor een geldig legitimatiebewijs tonen. Dit kan een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort zijn. Daarnaast hebben wij een huwelijksakte of een akte van het geregistreerd partnerschap nodig. Dit is anders bij een beëindiging van een partnerschap. Wanneer u minderjarige kinderen heeft, is van ieder kind een geboorteakte nodig.

Bent u buiten Nederland geboren of heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan is ook een BRP-uittreksel met daarop vermelding van uw nationaliteiten en datum van vestiging in Nederland noodzakelijk. Voor de aktes en uittreksels geldt dat deze niet ouder mogen zijn dan drie maanden. U kunt de geldigheid controleren door de datumvermelding te controleren. De datum staat meestal onderaan de akte of achterop met een stempel.