Berichten

Geen toestemming van ex-partner, wat nu?

In een eerdere blog over verhuizen na de scheiding zijn we ingegaan op wat u kunt doen als u weet dat u wilt gaan verhuizen. Ook hebben wij u gewezen op het belang van goede afspraken in een ouderschapsplan. U kunt afspraken opnemen waarbij u een zekere vrijheid houdt om te verhuizen. Heeft u geen concrete afspraken of wilt u verder dan afgesproken? Dan zal u toestemming aan uw ex-partner moeten vragen. Maar wat nu als u en uw ex-partner er samen niet uit komen? In dat geval zal u de rechter om vervangende toestemming moeten vragen voor de verhuizing. In deze blog leest u meer over hoe de rechtbank dit beoordeelt.

Toestemming rechter

Een schikking of een eindoordeel

In de eerdere blog is al besproken dat de rechtbank beide ouders de kans geeft zijn standpunt toe te lichten. De rechtbank zal ook bekijken of een schikking nog mogelijk is. Misschien zijn er nog opties waar u zelf nog niet aan had gedacht. Een beslissing over een verhuizing kan immers maar één van de ouders tevreden stellen. Is een schikking geen optie? De rechtbank gaat een afweging van alle belangen maken. De belangen van u als ouders, maar ook de belangen van uw kind. De rechtbank kijkt naar tien punten om tot een eindoordeel te komen. Deze punten hangen sterk met elkaar samen. Onderstaand zullen deze vier punten worden uitgelicht. In een komend blog komende de andere zes punten aan bod.

1. Belang van verhuizing

Na de scheiding gaat u uw leven opnieuw inrichten. U moet wellicht een woning zoeken of een andere baan. In principe heeft u de vrijheid om uw leven in te richten zoals u wenst. Dat betekent dat u kunt wonen en werken waar u wilt. Het betekent ook dat u bij een nieuwe partner kan gaan wonen of dat u samen een nieuwe woning zoekt. U heeft recht op een nieuwe start.

2. Noodzaak van verhuizing

De rechter gaat beoordelen of het nodig om te verhuizen. Is het nodig dat u ver weg gaat wonen? Zijn er dichterbij ook passende woningen of banen voor u? Met een specifieke studie kunt u misschien alleen in bepaalde gebieden of landen werken. Het kan ook zijn dat u niet verder kunt groeien in uw huidige baan. Ver weg kan dat misschien wel. Bij een nieuwe partner wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor uw nieuwe partner om te verhuizen. Is uw partner ook gebonden wegens werk of kinderen? De reistijd van het woon-werk verkeer zal een rol spelen. Verder kunt u denken aan religieuze redenen. U wilt uw kind wellicht graag opvoeden met bepaalde religieuze voorzieningen in de buurt zoals een school of gebedshuis. Tot slot kan zorg een factor zijn. Als u of uw kind specialistische zorg nodig heeft die niet overal beschikbaar is.

3. Doordacht en voorbereid

De rechtbank zal u geen toestemming geven als niet goed heeft nagedacht over uw verhuisplannen. U moet denken aan praktische zaken. Bent u van plan om midden in het schooljaar van uw kind te verhuizen? Of wacht u tot het einde van het schooljaar? En is dat het laatste jaar van de basisschool? Ook de hobby’s van uw kind tellen. Kan hij/zij die daar voortzetten? In het geval van emigratie is taalles verstandig. Als u en uw kind de taal spreken, zal u uiteraard makkelijker wennen. Hoe minder belastend voor uw kind, hoe eerder u de toestemming zal krijgen.

Heeft u daar een sociaal netwerk? Als u nu veel hulp van familie en vrienden heeft, is het handig als daar ook hulp is. Als u voor een nieuwe partner verhuist, kijkt de rechter naar de verwachting dat de relatie stand houdt. Bent u pas kort bij elkaar of juist niet?

4. Compensatie voor omgang

Heeft de verhuizing minder omgang tot gevolg met de andere ouder? Dan verwacht de rechtbank van u dat u heeft nagedacht over compensatie. Het gaat bij dit punt niet om compensatie in geld. In het algemeen geldt: hoe verder weg u gaat wonen, hoe minder wisselmomenten voor uw kind. Het is niet prettig als uw kind veel en lang onderweg is. Compensatie kan dan betekenen een langer weekend met de andere ouder. Of u kunt aanbieden om de andere ouder meer vakantietijd te geven met het kind. Of een andere verdeling van de feestdagen. Probeer ervoor te zorgen dat de andere ouder betrokken kan blijven bij het kind.

Conclusie

De rechtbank verlangt van u dat u niet zomaar te besluit te verhuizen. U moet daarvoor een gegronde reden hebben. Daarnaast moet u goed hebben nagedacht over wat de verhuizing voor alle betrokkenen betekent. Ook moet u eventueel compensatie bieden voor de verminderde omgang.

Heeft u nog vragen of wilt u advies over een eventuele verhuizing, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.

Een nieuwe baan of relatie ver wegVerhuizen

Nadat u gescheiden bent komt een moment dat u het gewone leven weer oppakt. Mogelijk vindt u een nieuwe baan of u krijgt een nieuwe relatie. Als gevolg daarvan kan het zijn dat u wilt verhuizen. Als u kinderen heeft kunt u dat niet zomaar doen. Lees verder om te weten wat er komt kijken bij een verhuizing.

Gezag

Als u kinderen krijgt tijdens uw huwelijk of partnerschap, krijgen ouders automatisch samen het gezag. Is er geen huwelijk of partnerschap dan moet de vader het gezag via een formulier aanvragen. Na de scheiding houdt u beiden het gezag. Alleen bij uitzondering heeft één ouder het gezag: eenhoofdig gezag. Het gezamenlijk gezag betekent dat u allebei belangrijke beslissingen over uw kind mag nemen. Dat betekent dat u ook samen besluit waar uw kind woont.

Ouderschapsplan

Als u een ouderschapsplan heeft, kan u afspraken opnemen over waar u woont. Dit kunnen afspraken zijn die neerkomen op: wij houden rekening me elkaar als we willen verhuizen. Maar het kan ook meer concreet: wij spreken een maximale reisafstand af. U kan een afstand in tijd of in kilometers afspreken. Het maken van een concrete afspraak geeft duidelijkheid. Binnen die straal kan u zonder toestemming verhuizen. U heeft die toestemming immers al gegeven. Zonder een concrete afspraak zal u bij iedere verhuizing toestemming moeten vragen.

Toestemming van uw ex-partner

Maar wat nu als u buiten de afgesproken straal wilt gaan wonen? Of als u zelfs wilt emigreren? In dat geval heeft u de toestemming van uw ex-partner nodig. U zal daarvoor in eerste instantie het gesprek met elkaar moeten aangaan. U moet ook nadenken over de gevolgen voor de omgang voor uw ex-partner. Is het nodig om deze aan te passen? Kan u de afname van contact compenseren? U kan bijvoorbeeld afspreken dat uw kind meer vakantietijd bij de ander doorbrengt. Daarnaast kan de verhuizing ook gevolgen hebben voor de kinderalimentatie.

Toestemming van de rechtbank

Als u er samen niet uitkomt, kan u de rechtbank vragen om vervangende toestemming. U kan aangeven waarom u graag wilt verhuizen. Uw ex-partner krijgt gelegenheid om aan te geven waarom hij/zij geen toestemming wil geven. De rechtbank gaat daarna een belangenafweging maken. De rechtbank kijkt wat voor uw kind belangrijk is, maar ook wat de belangen van de ouders zijn bij hun wens. Het belang van uw kind weegt hierbij zwaar.

Belangenafweging

De volgende belangen kunnen een rol spelen:

  • Belang om te verhuizen en de vrijheid om het leven opnieuw in te richten.
  • Is het noodzakelijk om te verhuizen?
  • Is de verhuizing doordacht en goed voorbereid?
  • Als de omgang vermindert, is deze gecompenseerd of zijn er alternatieven aangeboden?
  • Hoe is het contact tussen de ouders?
  • Het recht van de andere ouder op contact met het kind in de vertrouwde omgeving.
  • Hoe zijn de zorgtaken verdeeld en hoe wordt dat voortgezet?
  • Hoe vaak heeft de andere ouder voor en na de verhuizing contact met het kind?
  • Leeftijd en mening van het kind en de mate waarin een kind is geworteld of juist gewend is te verhuizen.
  • Heeft de verhuizing extra kosten tot gevolg en zijn deze gecompenseerd?

Verhuizen zonder toestemming

U kan niet zomaar zonder toestemming verhuizen. Doet u dat toch? Uw ex-partner kan dan naar de rechter stappen. De rechtbank kan negatieve gevolgen verbinden aan het feit dat u zonder toestemming bent verhuisd. Zo kan de rechtbank de omgang ten gunste van de andere ouder wijzigen. Ook kan de rechtbank bepalen dat het kind voortaan bij de andere ouder komt te komen. In uiterste gevallen kan de rechtbank u zelfs uw gezag ontnemen. Wanneer u bovendien naar het buitenland zou verhuizen, kan u worden verdacht van ontvoering van uw kind.

Conclusie

Als u wilt verhuizen is het van belang om goed na te denken over de gevolgen voor alle partijen. Probeer in een vroeg stadium uw ex partner te betrekken bij uw plannen. Op deze wijze kunt u samen nadenken over de gevolgen en welke aanpassingen voor u beiden nodig zijn. Het daarnaast belangrijk om tijdens de scheiding goede afspraken te maken. U kunt problemen in de toekomst uitsluiten door in het ouderschapsplan afspraken op te nemen.

Mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van een ouderschapsplan of wilt u advies over een eventuele verhuizing, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.