Berichten

Problemen met het innen van alimentatie

Problemen met alimentatie innen komen helaas regelmatig voor. Uw ex-partner betaalt niet of betaalt een te laag bedrag. In dat geval raden wij aan eerst contact te zoeken met uw ex-partner. Is het een misverstand of is er een goede reden voor het uitblijven van de betaling? Eventueel kunt u met de hulp van een advocaat of mediator er proberen samen uit te komen. Indien dit niet lukt, kunt u het LBIO inschakelen.

Wat doet het LBIO?

Het LBIO is een overheidsinstelling die wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen verricht. Eén van die taken is het innen van achterstallige partner- en kinderalimentatie. Als u een verzoek tot inning indient bij het LBIO, neemt het LBIO contact op met uw ex-partner. Hij of zij krijgt schriftelijk bericht om de achterstallige alimentatie alsnog aan u te betalen.Alimentatie Wanneer uw ex-partner geen gehoor geeft aan dit verzoek, zal het LBIO zelf gaan innen. Het LBIO kan hierbij gebruik maken van twee incassomaatregelen, namelijk: loonbeslag of het inschakelen van de deurwaarder. De geïnde alimentatie zal vervolgens zo spoedig mogelijk op uw rekening worden gestort.

En daarna?

Het LBIO stopt niet met innen zodra de achterstallige alimentatie is betaald. Pas nadat uw ex-partner minimaal zes maanden op rij de alimentatie betaalt aan het LBIO, wordt het dossier gesloten. Het LBIO geeft dan aan uw ex-partner door dat hij of zij voortaan weer rechtstreeks aan u dient te betalen. Als u in de toekomst weer problemen krijgt, kunt u opnieuw de hulp van het LBIO inroepen. Elke keer dat het LBIO opnieuw de inning overneemt, verdubbelt de termijn waarin uw ex-partner aan het LBIO moet betalen.

Kosten

U betaalt in principe zelf niets aan het LBIO. Aan de inning van de alimentatie door het LBIO zijn wel kosten verbonden. Deze kosten worden opgeteld bij het achterstallige bedrag aan alimentatie bij het innen. Uw ex-partner draait dus op voor deze kosten. Dit kan alleen anders zijn in buitenlandse gevallen. Mochten er kosten komen, zal er eerst overleg met u worden gevoerd.

Wanneer kunt u het LBIO inschakelen?

Het LBIO kan alleen alimentatie voor u innen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn:

  • De alimentatie is door de rechter vastgesteld;
  • Er is minimaal één maandbedrag te weinig ontvangen;
  • De betalingsachterstand is minimaal €10,- ;
  • De achterstand is niet ouder dan 6 maanden;
  • Uw ex-partner weet naar welk bankrekeningnummer de alimentatie moet worden overgemaakt.

Conclusie

Voldoet uw ex-partner niet tijdig of niet volledig aan zijn of haar alimentatieverplichtingen? En komt u samen niet tot een oplossing? Dan kunt u de hulp van het LBIO inschakelen. Hiervoor moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen. Het LBIO zal proberen de betaling weer op gang te brengen en zo nodig tot inning overgaan. Het grote voordeel is dat u hiervoor niets hoeft te betalen.

Mocht u hulp nodig hebben bij het maken van afspraken met uw ex- partner of verdere vragen hebben over de inning van achterstallige alimentatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.