Berichten

Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks verlaagd met 0,5%. Per 1 januari 2020 zal deze verlaging jaarlijks sneller worden doorgevoerd, ditmaal met 3%. Dit jaar is de maximale tarief nog 49% en per 2020 wordt dat dus 46%. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan u hier nadeel van ondervinden bij de financiering van uw woning na de scheiding. U krijgt immers minder geld terug van de Belastingdienst dan daarvoor. Voor lagere inkomens staat er een korting op het eigenwoningforfait tegenover die maakt dat de wijziging (voorlopig) budget neutraal is. Het is van belang om hierop te letten bij de (her)financiering van uw woning wanneer u uiteen gaat.