Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt de statistieken met betrekking tot echtscheidingen in Nederland bij. In de cijfers vanaf 1950 tot en met 2018 zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar. In deze blog leest u welke dit zijn.

Vaker scheiden

In de loop van de tijd is men vaker gaan scheiden. In 1950 strandde een huwelijk in 9% van de gevallen. Dit percentage is in 1980 gestegen naar 24%. Sinds het jaar 2000 eindigt ruim een derde van alle huwelijken in een echtscheiding (33,9%). In 2018 was het landelijk echtscheidingspercentage maar liefst 37,1%. In steden gaat het percentage huwelijken dat eindigt in een echtscheiding richting 50%.

Percentages per gemeente

Independer heeft alle cijfers met betrekking tot echtscheidingen in de afgelopen tien jaar per gemeente in kaart gebracht. De onderstaande kaart laat per gemeente zien wat het huidige  percentage gescheiden inwoners is. Te zien is dat het percentage gescheiden inwoners in en om de grote steden gemiddeld hoger ligt dan op het platteland.

Bron: Independer

De volgende kaart toont de procentuele verandering in gescheiden inwoners ten opzichte van tien jaar geleden. Te zien is dat in het aantal gescheiden mensen in slechts drie gemeenten is gedaald.

Bron: Independer

Langere duur huwelijken

Opvallend is dat de gemiddelde duur van huwelijken waarop een echtscheiding volgt door de jaren heen is toegenomen. In 1950 duurde een huwelijk dat eindigde in een echtscheiding gemiddeld 11,2 jaar. In 1980 is dat 11,9 jaar en in 2018 maar liefst 15 jaar.

Scheiden op latere leeftijd

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat ook de gemiddelde leeftijd waarop echtgenoten besluiten uit elkaar te gaan is toegenomen. In 1950 was de gemiddelde leeftijd waarop mannen scheiden 38,4 jaar. Wat betreft vrouwen was deze leeftijd 35,6 jaar. In 2018 is de leeftijd waarop mannen besluiten te scheiden van hun partner gestegen naar maar liefst 47,6 jaar. Ook de leeftijd waarop vrouwen scheiden van hun partner ligt een stuk hoger, namelijk 44,3 jaar.

Conclusie

Er zijn een aantal dingen die opvallen wanneer je statistieken met betrekking tot echtscheidingen in Nederland bekijkt. In de loop der jaren is het echtscheidingspercentage aan de ene kant flink gestegen. Aan de andere kant is de gemiddelde duur van huwelijken en de gemiddelde leeftijd waarop men gaat scheiden fors omhoog gegaan. In de cijfers met betrekking tot echtscheidingen per gemeente van de afgelopen tien jaar zijn grote verschillen zichtbaar. Wel is het zo dat het aantal gescheiden inwoners in vrijwel alle gemeenten is gestegen. Mocht u vragen hebben over zaken die te maken hebben met een echtscheiding, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.