Heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?

Als u gaat scheiden heeft u de hulp van een advocaat en eventueel een mediator nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Kan u deze kosten niet zelf betalen? Dan heeft u mogelijk recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is een bijdrage in de kosten voor de rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand is geregeld in de Wet op de Rechtsbijstand. Deze subsidie wordt ook wel een toevoeging genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand is het overheidsorgaan dat toevoegingen verstrekt. U kunt de toevoeging niet zelf aanvragen. De advocaat of mediator doet dit namens u.

Wanneer heeft u recht op een toevoeging?

Om aanspraak te maken op een toevoeging moet u aan twee voorwaarden voldoen. U mag niet te veel verdienen. Daarnaast mag u niet te veel vermogen hebben. De Belastingdienst controleert uw inkomen en vermogen. De bedragen van twee jaar geleden zijn daarvoor leidend; het peiljaar. Dat is omdat deze gegevens vast staan bij de Belastingdienst. Als uw inkomen in de tussentijd is gedaald, kunt u vragen uit te gaan van uw inkomen van dit jaar. Dit heet een peiljaarverlegging.

Inkomen

Voor het inkomen is er een indeling in tussen twee groepen.

  1. De eerste groep zijn alleenstaanden. Heeft u samen geen kinderen onder de 18 jaar? Dan valt u bij een scheiding in deze groep. Dit geldt ook als u nog samenwoont met uw huidige partner.
  2. De tweede groep betreft echtgenoten, samenwonenden of éénoudergezinnen. In geval van een scheiding wordt u niet aangemerkt als echtgenoot. Als u al bij een nieuwe partner woont, kan u wel onder samenwonend vallen. Wanneer u ten tijde van de scheiding op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw minderjarige kinderen, wordt u aangemerkt als éénoudergezinnen.

Afhankelijk van in welke groep u valt, gelden er schalen van inkomen. Er zijn zes schalen. Voor de eerste groep is het maximum inkomen € 27.300,00. Voor de tweede groep is het maximum € 38.600,00.

Vermogenrechtsbijstand vermogen uit woning

Het maximum vermogen in het peiljaar is € 25.000,00. Dit toetst de Raad voor Rechtsbijstand vooraf. Nadat uw zaak is afgehandeld, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand nogmaals of u recht heeft op de toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt of uw zaak geld voor u heeft opgeleverd. Dit kan doordat u bijvoorbeeld uw woning met overwaarde heeft verkocht. U kan ook denken aan het vrijkomen van geld door het afkopen van polissen. Als u meer dan € 15.180,00 per persoon ontvangt, heeft u geen recht meer op de toevoeging. U moet dan alsnog zelfs de kosten van de advocaat betalen. Om een rekening achteraf te voorkomen, maken wij op voorhand een inschatting van het te verwachten resultaat. Ook spreken wij een vaste prijs met u af voor het geval u toch geen recht op een toevoeging zou hebben. Op deze manier komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Welke kosten worden vergoed?

De Raad voor Rechtsbijstand vergoedt niet alle kosten voor de rechtsbijstand. U betaalt altijd een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De hoogte van de eigen bijdrage varieert tussen de € 345,00 en € 862,00. Met een diagnosedocument kunt u een korting van € 54,00 op de eigen bijdrage krijgen. Dit document kunt u krijgen als u contact opneemt met het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket verwijst u door naar een advocaat. Als u al een advocaat heeft, kunt u vragen om naar deze advocaat te worden verwezen.

Conclusie

Als u de kosten voor een echtscheidsprocedure niet zelf kunt betalen, kunt in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U heeft hier alleen recht op als uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens zijn. Als u een toevoeging krijgt, wordt een groot deel van de kosten voor u vergoed. U betaalt nog wel een eigen bijdrage. Als u aan de procedure een groot geldbedrag overhoudt, kan de toevoeging worden ingetrokken.

Mocht u nog vragen hebben over gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.