Laatste nieuws

Indexeringpercentage Alimentatie 2020 bekend: 2.5%

De minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks het percentage vast waarmee de partner- en kinderalimentatie wordt verhoogd. Dit wordt ook wel het indexeringspercentage genoemd. Het percentage voor 2020 werd op 29 oktober 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant en bedraagt 2,5%. Partner- en kinderalimentatie worden per 1 januari 2020 op grond van de wet verhoogd […]

Wijziging hypotheekrenteaftrek per 2020

Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks verlaagd met 0,5%. Per 1 januari 2020 zal deze verlaging jaarlijks sneller worden doorgevoerd, ditmaal met 3%. Dit jaar is de maximale tarief nog 49% en per 2020 wordt dat dus 46%. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan u hier nadeel van ondervinden bij de financiering van […]