Mediation

Als u uit elkaar gaat, komt er veel op u af. U heeft al veel aan uw hoofd: het regelen van een andere woning en uw financiën. Het lukt dan niet altijd om tot goede afspraken te komen met elkaar. Een (dreigend) conflict kost veel energie. Wanneer u beiden bereid bent om een oplossing te zoeken, kan mediation u daarin helpen.

Wat is mediation?Mediation

Mediation is een manier om weer op een constructieve wijze weer met elkaar in gesprek te kunnen komen. Alles wat voor u belangrijk is, komt aan bod en u krijgt beiden evenveel gelegenheid daartoe. Ook alle mogelijke oplossingen komen aan bod. Op deze manier heeft u zelf invloed op de oplossing van het conflict.

U wordt tijdens de mediation begeleid door een onafhankelijke en onpartijdige mediator. U kunt de mediator aangeven waar u aan wilt werken. Vanuit uw vraag wordt gewerkt naar een oplossing. Gedurende het proces kunt u inzicht verkrijgen in uw eigen handelen en dat van de ander. De mediator probeert er voor te zorgen dat u weer naar de ander kan luisteren.

Wanneer en wat zijn de voordelen?

U kunt in mediation gaan omdat u uw relatie op een nette wijze wilt beëindigen. In dat geval richt de mediation zich op het netjes afsluiten van uw relatie en eventueel het behouden van een goed contact als ouders. U kunt ook voor mediation kiezen als u verder met elkaar wilt, maar daarbij hulp nodig heeft.

Een belangrijk voordeel van mediation is dat het sneller gaat dan een juridische procedure. Een juridische procedure neemt al snel één jaar in beslag. Ook zal mediation goedkoper zijn. Een rechter kan bovendien slechts één van u gelijk geven. Een mediator zal met u zoeken naar een oplossing die voor u beiden acceptabel is. U heeft zo meer invloed op de uitkomst. Omdat mediation zich richt op een oplossing die voor u beiden passend is, is de kans uiteindelijk groter dat u beter met elkaar kan omgaan. Dit heeft ook een positief effect op andere betrokkenen, zoals uw kinderen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voorafgaand aan de mediation heeft de mediator telefonisch contact met u beiden. U krijgt praktische informatie over wat u mag verwachten en er is ruimte voor vragen. Daarna wordt een gezamenlijke bijeenkomst met u ingepland. De mediationbijeenkomst vindt plaats op kantoor en eventueel in overleg op een andere locatie.

Hoeveel bijeenkomsten?

Mediation is maatwerk. Dat betekent dat voor de één een enkele bijeenkomst voldoende kan zijn en voor de ander zes bijeenkomsten nodig zijn. Veelal gaat het om drie a vier sessies van één tot anderhalf uur.

Wat zijn de kosten?

U betaalt een uurtarief van € 100,00 (inclusief BTW). Wilt u op een andere locatie afspreken dan op het kantoor van OnlineScheiden? In dat geval betaalt u tevens een bedrag van € 50,00 aan reiskosten per uur (of een deel daarvan) en de kosten voor de eventuele huur van een ruimte.

Wanneer u in het kader van uw scheiding mediation wenst, is het mogelijk te kiezen voor een totaalpakket. De totale prijs is dan mede afhankelijk van uw recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Meer informatie over de kosten van een scheiding treft u aan op de pagina Kosten.

Meer informatie?

Heeft u een conflict met elkaar? Of heeft u het idee dat u langs elkaar heen praat? Mediation kan ervoor zorgen dat u weer goed met elkaar omgaat. Uit elkaar gaan, is al vervelend genoeg. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of vraag een offerte aan.

Mediation: samen werken naar rust voor de toekomst.