Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Alle opdrachten van een cliënt worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de rechtspersonen bestaande maatschap Den Engelsman Hoogenboom die als enige opdrachtnemer geldt. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.