Hoe zorgt u ervoor dat uw eigendommen niet tot het gezamenlijke vermogen gaan behoren?

Als u voor 2018 uw eigendommen van uzelf wilde houden, moest u actie ondernemen. U moest met uw toekomstige partner huwelijkse voorwaarden opstellen. Voor 1 januari 2018 ontstond namelijk direct een algehele gemeenschap van goederen zonder huwelijkse voorwaarden. Hierdoor werd alles wat u aan eigendommen en schulden had voor uw huwelijk automatisch gezamenlijk. Alles wat u daarna verkreeg, werd ook gezamenlijk. Uitzonderingen daarop waren erfenissen of giften waarvan bij de notaris was vastgelegd dat deze niet gezamenlijk werden. De Wet beperkte gemeenschap van goederen heeft een einde gemaakt aan de automatische gemeenschap van goederen. Echter, wanneer u uw eigendommen buiten het gezamenlijke vermogen wenst te houden, kan u niet achterover leunen.

De gevolgen van de Wet beperkte gemeenschap van goederen

De Wet beperkte gemeenschap van goederen is per 1 januari 2018 van kracht. De wet is een forse wijziging van het Nederlandse systeem om te trouwen. Wanneer u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit voortaan in beperkte gemeenschap van goederen. Alles wat u voor het huwelijk had, blijft voortaan van uzelf. Alles wat u voor het huwelijk had, blijft voortaan van uzelf. Alleen vermogensbestanddelen die u tijdens het huwelijk verkrijgt, gaan behoren tot de beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen die u gedurende het huwelijk verkrijgt blijven uw eigendom, tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald. Van deze regels kan u afwijken door voorwaarden bij uw huwelijk of partnerschap overeen te komen. Van deze regels kan u afwijken door voorwaarden bij uw huwelijk of partnerschap overeen te komen. Het blijft dus ook mogelijk om voor een algehele gemeenschap van goederen te kiezen.

De eigendommen die u voor het aangaan van het huwelijk al met uw partner deelde, behoren na het trouwen of aangaan van geregistreerd partnerschap wel tot de beperkte gemeenschap van goederen. U wordt door het aangaan van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap beiden voor de helft eigenaar van deze gedeelde eigendommen, ook indien de verdeling van de eigendom daarvoor niet fiftyfifty, maar bijvoorbeeld 75%/25% was.

Let wel, deze nieuwe regels gelden dus alleen voor huwelijken of geregistreerde partnerschappen die op of na 1 januari 2018 zijn aangegaan. Voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen die voor die datum zijn aangegaan blijft de oude wettelijke regeling gelden.

Het belang van het bijhouden van een goede administratie

Beperkte gemeenschap van goederen

In het geval dat u na 2018 een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden overeen te komen, zijn er in feite dus drie verschillende vermogens: het gezamenlijke vermogen, uw privévermogen en dat van uw partner. Het is dan ook raadzaam om een goede administratie van uw eigendommen bij te houden. Op deze manier kan u bij een onverhoopte toekomstige scheiding verwarring voorkomen.

Op het moment dat u gaat scheiden zal de beperkte gemeenschap van goederen moeten worden verdeeld. Als u bepaalde eigendommen buiten deze verdeling wilt houden, omdat het privébezittingen zijn, zal u dus moeten aantonen dat het desbetreffende vermogensbestanddeel al vóór het aangaan van het huwelijk van u was. Daarnaast dient u aan te tonen wat er op het moment van de scheiding nog van dit vermogensbestanddeel over is. Als u hierin niet slaagt, behoort uw eigendom alsnog tot het gezamenlijke vermogen.

Conclusie

Door het bijhouden van een goede administratie van uw eigendommen kunt u er voor zorgen dat uw eigendommen niet tegen uw wil in tot het gezamenlijke vermogen van uw en uw partner gaan behoren. Met een duidelijk overzicht van uw persoonlijke eigendommen ten tijde van het aangaan van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap kunt u in geval van een scheiding aantonen dat een vermogensbestanddeel al voor het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap uw eigendom was. Het is verstandig om dit overzicht vast te laten leggen in een door beide partners ondertekende overeenkomst.

Mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst of verdere vragen hebben over de beperkte gemeenschap van goederen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.