De minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks het percentage vast waarmee de partner- en kinderalimentatie wordt verhoogd. Dit wordt ook wel het indexeringspercentage genoemd. Het percentage voor 2020 werd op 29 oktober 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant en bedraagt 2,5%.

Indexeringspercentage

Partner- en kinderalimentatie worden per 1 januari 2020 op grond van de wet verhoogd met 2,5%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Het uitsluiten van indexatie kan alleen bij partneralimentatie. Dit geldt voor zowel door de rechter vastgestelde alimentatie als door partijen overeengekomen alimentatie. Lees meer over het indexeren van alimentatie in onze blog over indexeren.

Heeft u vragen over het indexeringspercentage of over alimentatie in het algemeen? U kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen.

Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks verlaagd met 0,5%. Per 1 januari 2020 zal deze verlaging jaarlijks sneller worden doorgevoerd, ditmaal met 3%. Dit jaar is de maximale tarief nog 49% en per 2020 wordt dat dus 46%. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan u hier nadeel van ondervinden bij de financiering van uw woning na de scheiding. U krijgt immers minder geld terug van de Belastingdienst dan daarvoor. Voor lagere inkomens staat er een korting op het eigenwoningforfait tegenover die maakt dat de wijziging (voorlopig) budget neutraal is. Het is van belang om hierop te letten bij de (her)financiering van uw woning wanneer u uiteen gaat.