Artikelen door Anja van der Graaff

Statistieken echtscheidingen Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt de statistieken met betrekking tot echtscheidingen in Nederland bij. In de cijfers vanaf 1950 tot en met 2018 zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar. In deze blog leest u welke dit zijn. Vaker scheiden In de loop van de tijd is men vaker gaan scheiden. In 1950 strandde […]

Afkopen van partneralimentatie

Ziet u het niet zitten om na uw scheiding jarenlang maandelijks alimentatie aan uw ex-partner te betalen? En wilt u na de scheiding graag zo min mogelijk met elkaar te maken hebben? U kunt er voor kiezen om de partneralimentatie niet maandelijks, maar in één keer te betalen. Dit wordt ook wel het afkopen van de alimentatie […]

Indexering alimentatie

Op grond van artikel 402a van Boek 1 Burgerlijk Wetboek vindt jaarlijks indexering van kinder- en partneralimentatie plaats. Dit betekent dat de alimentatie mee stijgt met de gemiddelde loonstijging. Percentage Ieder jaar op 1 januari veranderen de alimentatiebedragen. De minister van Veiligheid en Justitie stelt het percentage vast waarmee de alimentatie jaarlijks stijgt. Dit percentage […]

Indexeringpercentage Alimentatie 2020 bekend: 2.5%

De minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks het percentage vast waarmee de partner- en kinderalimentatie wordt verhoogd. Dit wordt ook wel het indexeringspercentage genoemd. Het percentage voor 2020 werd op 29 oktober 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant en bedraagt 2,5%. Partner- en kinderalimentatie worden per 1 januari 2020 op grond van de wet verhoogd […]

Wet Herziening Partneralimentatie

Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Tweede Kamer.  Op 21 mei 2019 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 januari 2020. Het wetsvoorstel ziet op de duur van de partneralimentatie. Duur partneralimentatie onder de huidige wetgeving Op grond van […]

Gesubsidieerde rechtsbijstand in geval van scheiden

Heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand? Als u gaat scheiden heeft u de hulp van een advocaat en eventueel een mediator nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Kan u deze kosten niet zelf betalen? Dan heeft u mogelijk recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is een bijdrage in de kosten voor de rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand is […]

Verhuizen na de scheiding: via de rechter (deel 2)

Tien punten bij de belangenafweging van de rechter Als u met uw kind wilt verhuizen en uw ex-partner geen toestemming geeft, kunt u de rechtbank vervangende toestemming vragen. In een eerdere blog hebben wij u aangegeven hoe u een dergelijke procedure kan voorkomen. Ook hebben wij benoemd welke tien aspecten voor de rechter van belang […]

Verhuizen na de scheiding: hoe pakt u dat aan?

Een nieuwe baan of relatie ver weg Nadat u gescheiden bent komt een moment dat u het gewone leven weer oppakt. Mogelijk vindt u een nieuwe baan of u krijgt een nieuwe relatie. Als gevolg daarvan kan het zijn dat u wilt verhuizen. Als u kinderen heeft kunt u dat niet zomaar doen. Lees verder […]